tisdag 15 mars 2011

Recension: after the quake- H. Murakami

Om man följt nyhetsrapporterna så förstår man nog hur fruktansvärt och tragiskt det som inträffat i Japan är. Folket ska inte bara försöka sätta ihop sina splittrade liv ur all den förödelse som täcker landet, de påminns återigen om kärnkraftens livsförstörande krafter. Tänk att vi använder något så farligt för att få lite sken i våra läshörnor.

Även om jag är ett stort fan av Murakamis sätt att berätta och skildra människor känner jag att After the Quakes sex noveller gör ett starkare intryck på mig p.g.a det som hände i fredags. Jag inbillar mig att jag som läsare känner mer för karaktärerna och medan man läser berättelserna går tankarna till alla de människor saknar eller förlorat en vän eller familjemedlem.

I after the quake är det jordbävningen som drabbade Japan den 17 januari 1995, där främst staden Kobe drabbades, som utgör bakgrunden till berättelserna. Alla historierna förhåller sig på olika sätt till det inträffade och för karaktärerna har det inträffade olika betydelser. Gemensamt är dock att det får dem att fundera över händelser i deras liv som fått dem att känna avsky mot eller saknad efter någon.

Trots de knappa tjugo sidor som utgör varje historia lyckas Murakami skapa karaktärer som jag upplever som levande, kännande människor som alla är på jakt efter någonting. Det är en bok full av varm och hjärtlig vänskap om än problematisk där vissa relationer får vissna för att ge utrymme för skapandet av nya.

Dett är ingen bok om överlevnad, om livet efter katastrofen. After the Quake skildrar hur man som människa kan välja att hantera omvälvande skeenden som skakar om ens grundvalar. Karaktärerna har alla sina olika sätt att hantera detta, medan vissa flyr från livet lyckas andra försonas med sina demoner eller livsval.

Jag kan varmt rekommendera denna lilla bok. Den avslutande novellen Honey Pie anser jag är den bästa av de sex även om Super-Frog Saves Tokyo kanske är den som lämnar starkast avtryck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar